Západosibiřská lajka

KONTAKT

Mgr. Milada Dostálová

Na Letné 47, 779 00 Olomouc

Mob: 777 858 587

Tel: 585 226 137

dostalova@lajkazs.eu

sarabrixie@seznam.cz

ZPĚT